Презареди изображението

АВТОЦЕНТЪР "ВЕКО ОЙЛ"
гр. Габрово, ул. Христо Смирненски № 41
тел.: 066 861616
факс: 066 861626

ШОУРУМ:

инж. Добромир Димов  (търговец автомобили)
моб.тел.: 0886 448 946; тел.: 066 861618
e-mail: sales@veko-oil.eu

Весела Иванова-Маркова (търговец автомобили)
моб.тел.: 0886 449 023
e-mail: sales@veko-oil.eu

АВТОСЕРВИЗ:
e-mail: service@veko-oil.eu
skype: Субару Киа Сервиз Габрово
(subaru.kia.servis.gabrovo - неактивен)

Станислав Саламанов - управител автосервиз
мобилен тел.: 0887 932 700

приемчик автосервиз
мобилен тел.: 0886 448 909

резервни части
мобилен тел.: 0882 693 721